Blisko Siebie – Centrum Diagnozy, Terapii i Wsparcia

OFERTA

PSYCHOLOGIA SĄDOWA

Zakres działań psychologów związanych z obszarem psychologii sądowej obejmuje:

 • opiniowanie psychologiczne
 • ekspertyzy psychologiczne
 • badanie psychologiczne z udziałem biegłego psychologa sądowego
 • konsultacje w sprawach sądowych i prokuratorskich tj. cywilnych, karnych i rodzinnych
 • weryfikacja poprawności i rzetelności wystawionych opinii przez innych specjalistów
Psychologia Sądowa, Pomoc prawna I mediacyjna

Wykonujemy badanie psychologiczne z zakresu:

 • oceny więzi rodzicielskiej
 • rekomendacji kontaktów rodzic – dziecko
 • oceny skłonności do konfabulacji i fantazjowania
 • oceny rozwoju psychicznego, poznawczego i emocjonalnego
 • oceny prawidłowego spostrzegania, zapamiętywania oraz odtwarzania wydarzeń w tym oceny zniekształcania zdarzeń w sposób zamierzony
 • oceny poziomu konfliktu pomiędzy partnerami / rodzicami
 • sporządzenia opinii psychologicznej na podstawie zgromadzonej w sprawie dokumentacji
 • oceny psychologicznej wiarygodności świadków
 • diagnostyki zaburzeń osobowościowych i psychicznych
 • oceny doświadczanej przemocy
 • oceny psychologicznej poczytalności
 • oceny funkcji poznawczych i rodzaju zaburzeń (powstałych traum, urazów psychicznych w trakcie i po zdarzeniu losowym)
 • oceny poziomu manipulacji. treści, komunikatów
 • oceny zaistnienia prawdopodobieństwa mobbingu i nękania psychicznego
 • oceny prawdopodobieństwa wystąpienia nadużyć seksualnych

Nasi doświadczeni specjaliści mogą Ci pomóc! Skontaktuj się z nami lub zarezerwuj wizytę.