Blisko Siebie – Centrum Diagnozy, Terapii i Wsparcia

OFERTA

DZIECI I MŁODZIEŻ

Wspieramy w sytuacji:

 • zaburzeń psychicznych
 • lękach, depresji, nerwicy
 • agresji i impulsywności
 • nieposłuszeństwu
 • problemach wychowawczych
 • zaburzeniach odżywiania
 • nadruchliwości psychoruchowej
 • niepowodzeniach w szkole
 • kryzysach rozwojowych, emocjonalnych, lękowych i społecznych
 • potrzeby wzmacniania więzi rodzinnych
 • braku motywacji
 • obniżenia poczucia własnej wartości
 • konfliktów rodzinnych
 • rozwodów rodziców, ich rozstaniach i separacji
 • terapii więzi rodzic – dziecko
 • diagnozy i wydania opinii psychologicznej
 • potrzeby podjęcia działań interwencyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy
 • potrzeby podjęcia i prowadzenia terapii rodzinnej, systemowej
 • śmierci bliskiej osoby – kiedy dziecko jest w żałobie
 • potrzeby interwencji kryzysowej w sytuacjach nagłych
Poradnia Psychologiczna dla dzieci Tarnowskie Góry

Nasi doświadczeni specjaliści mogą Ci pomóc! Skontaktuj się z nami lub zarezerwuj wizytę.