Blisko Siebie – Centrum Diagnozy, Terapii i Wsparcia

OFERTA

DLA CUDZOZIEMCÓW

Wspieramy w potrzebie:

  • wsparcia dla osób, które doświadczyły dyskryminacji, traumy, przemocy lub mowy nienawiści
  • przepracowania trudności w adaptacji kulturowej i zaakceptowaniu różnic z tego wynikających
  • pomocy systemowej w procesie wychowawczym ,jeśli kultura kraju pochodzenia znacząco odbiega od kultury kraju zamieszkania, przez co występują trudności wychowawcze
  • diagnozy i wydania opinii psychologicznej wobec sytuacji psychologicznej cudzoziemca celem przedstawienia w odpowiednich organach
  • doradztwa prawnego
  • uzyskania wsparcia psychologicznego przez cudzoziemców, w sytuacji rozwodowej i ustalaniu opieki dla dzieci, kiedy jeden z rodziców przebywa za granicą
  • uzyskania pomocy w pisaniu wniosków i dostępie do załatwienia sprawach administracyjnych

WAŻNE: po wcześniejszym ustaleniu, możliwa obecność tłumacza podczas spotkań.

dla cudzoziemców

Nasi doświadczeni specjaliści mogą Ci pomóc! Skontaktuj się z nami lub zarezerwuj wizytę.